Loddevand til rustfrit stål 20 ml. flaske

kr. 39,00

På lager

Beskrivelse

Loddevand BERA 188 til rustfrit stål, angriber overfladen så loddetin kan binde på emnet. bruges blandt andet til at lodde lejer og motor fast på chassis i LMP24, S16D osv.

Emnet rengøres efterfølgende for at undgå korrosion.

Farlig ved indtagelse.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Meget giftig med 
langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Meget giftig for vandlevende organismer.

Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.

Skadelig ved indånding af røg fra eller hudkontakt med smeltet metal.

Download venligst Sikkerhedsdatablad

Yderligere information

Vægt 50 g